Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja i prodaje na www.teslaluks.ba

Pristupanjem i korištenjem ovog sajta Vi pristajete da postupate u skladu sa navedenim

odredbama. TESLA LUKS d.o.o. zadržava pravo da promjeni navedene uslove. Posjeta i korištenje sajta nakon promjene smatra se prihvatanjem uslova. Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korištenje preko ovog sajta koji posjeduje sopstvene uslove korištenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, Vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu. TESLA LUKS d.o.o zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahtjeve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posjećena i koliko ljudi je posjetilo.

Ova tehnologija ne skuplja informacije o Vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi.

Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unaprijjedimo svoj Sajt. Web sajt se koristi u svrhu predstavljanja i prodaje proizvoda. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namjenjene za rješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili identitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savjet. U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, TESLA LUKS d.o.o ne daje garancije za tačnost, primjenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbjednosti ili odsustva grešaka. TESLA LUKS d.o.o. može promijeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cijene navedene na sajtu bez prethodnog upozorenja.

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, TESLA LUKS d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usljed gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posljedica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavješten o mogućnosti takve štete. Prezentacija proizvoda na sajtu www.teslaluks.ba predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda.

TESLA LUKS doo se maksimalno trudi da svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.